Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Tháng Mười 10, 2023

Thông tin trong link bên dưới sẽ cập nhật kết quả quan trắc nước thải tự động tại thời điểm hiện tại.

http://datamaruichisunsteel.dulieuquantrac.com/

 

 

XEM THÊM ẨN

Kết quả quan trắc môi trường quý 1 năm 2024

Tháng Tư 2, 2024

Kết quả quan trắc môi trường quý 1 năm 2024 (Trung tâm Công Nghệ & Quản lý Môi Trường)

Xem thêm tại: SUNSCO – kết quả quan trắc môi trường

XEM THÊM ẨN

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Tháng Một 17, 2024

SUNSCO đạt chứng nhận ISO 14001:2015 có giá trị từ 26 tháng 2 năm 2024 đến 26 tháng 2 năm 2027.

 

Xem thêm tại: SUNSCO – ISO 140012015 – (2024-2027)

XEM THÊM ẨN

Kết quả quan trắc môi trường quý 4 năm 2023

Tháng Một 4, 2024

Kết quả quan trắc môi trường quý 4 năm 2023 (Trung tâm Công Nghệ & Quản lý Môi Trường)

Xem thêm tại: SUNSCO – kết quả quan trắc môi trường

XEM THÊM ẨN

Kết quả quan trắc môi trường quý 3 năm 2023

Tháng Mười 10, 2023

Kết quả quan trắc môi trường quý 3 năm 2023 (Trung tâm Công Nghệ & Quản lý Môi Trường)

Xem thêm tại: SUNSCO – kết quả quan trắc môi trường

XEM THÊM ẨN

Kết quả quan trắc môi trường quý 2 năm 2023

Tháng Bảy 11, 2023

Kết quả quan trắc môi trường quý 2 năm 2023 (Trung tâm Công Nghệ & Quản lý Môi Trường)

Xem thêm tại: SUNSCO – kết quả quan trắc môi trường

XEM THÊM ẨN

Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải

Tháng Năm 9, 2023

Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của công ty Cổ phần Maruichi Sun Steel (tháng 5 – 2023)

Xem thêm tại: Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải

XEM THÊM ẨN

Kết quả quan trắc môi trường quý 1 năm 2023

Tháng Tư 4, 2023

Kết quả quan trắc môi trường quý 1 năm 2023 (Trung tâm Công Nghệ & Quản lý Môi Trường)

Xem thêm tại: SUNSCO – kết quả quan trắc môi trường

XEM THÊM ẨN

Kết quả quan trắc nước thải tự động tháng 12/2022

Tháng Ba 16, 2023

Kết quả quan trắc nước thải tự động tháng 12 năm 2022 (Chi cục Bảo vệ Môi trường)

Xem thêm tại: Kết quả quan trắc nước thải tự động tháng 12-2022

XEM THÊM ẨN

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tháng Hai 16, 2023

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư bổ sung dây chuyền Cán nguội 2

Xem thêm tại: Báo cáo đánh giá tác động môi trường

XEM THÊM ẨN

Kết quả quan trắc nước thải tháng 11-2022

Kết quả quan trắc nước thải tháng 11 năm 2022 (Chi cục Bảo vệ Môi trường)

Xem thêm tại: Kết quả quan trắc nước thải tháng 11 – 2022

XEM THÊM ẨN

Giấy phép môi trường

Tháng Hai 13, 2023

Giấy phép môi trường được cấp bởi Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Xem thêm tại: SUNSCO – Giấy phép Môi trường

XEM THÊM ẨN

Kết quả quan trắc môi trường quý 4 - 2022

Tháng Một 16, 2023

Kết quả quan trắc môi trường quý 4 năm 2022 (Trung tâm Công Nghệ & Quản lý Môi Trường)

Xem thêm tại: SUNSCO – kết quả quan trắc môi trường

XEM THÊM ẨN

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Tháng Một 9, 2023

Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Dự án đầu tư bổ sung dây chuyền cán nguội số 2 (2022)

Xem chi tiết: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

XEM THÊM ẨN

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tháng Một 8, 2023

Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Bình Dương phê duyệt của dự án đầu tư bổ sung dây chuyền cán nguội số 2 (2019)

Xem thêm tại: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

XEM THÊM ẨN

Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố hóa chất

Tháng Một 7, 2023

Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, xử lý hóa chất của SUNSCO (2014)

Xem thêm tại: Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa xử lý sự cố hóa chất

XEM THÊM ẨN

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Tháng Mười Một 1, 2022

SUNSCO đạt chứng nhận ISO 14001:2015 có giá trị từ 26 tháng 2 năm 2021 đến 26 tháng 2 năm 2024.

Xem thêm chi tiết: SUNSCO – ISO 140012015 – (2021-2024)

XEM THÊM ẨN

NHỮNG QUY TẮC RA HIỆU AN TOÀN

Tháng Chín 21, 2022

Để phòng tránh xảy ra tai nạn không đáng có, SUNSCO hân hạnh chia sẻ những quy tắc ra hiệu an toàn dành cho xe tải và xe nâng tại công ty.

 

XEM THÊM ẨN