Văn hóa “Nhặt rác” của toàn thể nhân viên Sunsco

Tháng Ba 4, 2021

Cứ hai tuần một lần, tất cả nhân viên của công ty Cổ Phần Maruichi Sun Steel nhặt rác trong khuôn viên vào sáng thứ Ba.

Văn hóa “Nhặt rác” của toàn thể nhân viên Sunsco

Bằng việc thực hiện quy trình 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn Sàng), chúng tôi luôn hướng tới một môi trường làm việc an toàn, cải thiện chất lượng và năng suất làm việc cũng như cải thiện bầu không khí tại nơi làm việc.

Tập thể nhân viên công ty nhặt rác ở khuôn viên nhà máy

Việc tạo ra một môi trường, nơi mà mỗi người trong công ty có thể làm việc hiệu quả và hợp tác với nhau một cách dễ dàng, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phát triển công ty nói chung.