MARUICHI SUN STEEL TIẾP TỤC GIA HẠN CHỨNG NHẬN API-5L

Tháng Tám 27, 2021

 API – American Petroleum Institute (Viện Dầu Khí Hoa Kỳ)

Ngày 27/08/2021, Maruichi Sun Steel đã gia hạn thành công Chứng nhận API-5L.

Từ lần đăng ký đầu tiên vào ngày 19 tháng 9 năm 2011, chúng tôi đã liên tục cập nhật giấy phép để phục vụ các ngành công nghiệp dầu khí với đường ống chất lượng Nhật Bản.

Chi tiết của chứng nhận như sau:

  • Mã số chứng nhận: 5L-0872
  • Nhà sản xuất ống dẫn hoàn thiện đơn giản loại PSL1, sản xuất ống dẫn hoàn thiện đơn giản loại PSL2-Loại ống: HFW/ Mác thép tối đa X60.