Công Ty TNHH Ngọc Thắm

Số 50/8 khu phố 4, Thị trấn Hòa Thành, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh