Nhà Máy Tole Và Đòn Tay Thép Lương Tâm

Trần Hưng Đạo, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai