Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô (chi nhánh Thanh Hóa)

Số 1/280, Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa