Công Ty TNHH Mai Ninh

Số 29, Đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An