Liên hệ

MARUICHI SUNSTEEL

  • Địa chỉ: Đường 743, Khu phố Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại: +84-274-3742777
  • Fax: +84-274-3742223
  • MST: 3700236207

CHI NHÁNH HÀ NỘI

  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Điện thoại: (+84) 211-3582877
  • Fax: (+84) 211-3582868
  • Email: sunsteel-hanoi@maruichisunsteel.com

Liên hệ với chúng tôi