Chứng nhận

Nhằm đảm bảo cung cấp chất lượng hàng hóa tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi đã nhận được những chứng nhận sau:

  • ISO 9001 Quality Management Systems
  • ISO 14001 Environmental Management Systems
  • Non-Combustibility Certificates issued by General Building
  • Research Corporation of Japan
  • TCVN 1651-2 Steel for the Reinforcement of Concrete Part 2 Ribbed Bars

 

MARUICHI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ